Vlajka pro Tibet 2022

Čmeláčí tradiční akce na naší základně, vlastně je to většinou první akce v přírodě v daném roce. Letos se nás sešlo pod tibetskou vlajkou 15 účastníků. Počasí bylo skvělé a tak nic nebránilo v hladkém průběhu tohoto odpoledne. Společně jsme uvařili v kotlíku pravý tibetský čaj s máslem, za zvuku hudby z tibetských klášterů malovali tentokrát tečkované mandaly. Následovalo muzicírování s připravenými nástroji a hra pro děti v lese – Honba za Buddhovými diamanty. Každý účastník hledačského zápolení byl poté odměněn replikou tibetského platidla pro štěstí. Opekly se špekáčky na které se už všichni po zimě těšili a i přes to, že se do tibetského dne moc nehodí jsme si je nemohli nechat ujít! Poseděli jsme u ohýnku, popovídali, zpívali zejména OM – tibetskou mantru ( moc nás to trénování hlasivek bavilo) a užívali si slunného dne. Tak zase za rok zavlaje vlajka u Čmelína a Vy máte možnost se opět vydat na kopec nad Zátor a uvidět ten překrásný výhled na Praděd jak ho jinde neuvidíte a třeba si s námi vyrobit pískovou mandalu. Jste už nyní srdečně zváni! Za Čmeláky...

Tříkrálová sbírka 2022

Po roční pauze z důvodů všeobecně známých se opět koledníci vydali k Vašim domovům v neděli 9. ledna 2022. Sešli jsme se jako tradičně u klubovny Čmeláků, připravili se a namaskovali, rozdělili trasy a vyrazili do terénu. Musím říci, že jsme byli očekáváni a příspěvky na Charitu Krnov se vybíraly samy. Děkujeme Všem dárcům za milé přijetí u svých domovů, byla to pěkná setkání plná dobré vůle a štědrosti. Navzájem jsme si popřáli hlavně hodně zdraví a štěstí v novém roce. Koledníci byli téměř u všech domů odměněni nějakou laskominou a to je dobře. Zaslouží si pochvalu a uznání, protože dobrovolnictví v 21. století pomalu upadá a věnovat nezištně svůj volný čas už umí opravdu málo kdo a proto v okolí Tříkrálová koleda místy i zaniká a je to škoda. Naštěstí v Zátoru to pořád jede a já mám velkou radost!!! Letos se sešlo 30 koledníků z řad dětí a 8 dospělých. 7 skupin procházelo Zátorem a podařilo se vybrat částku 37953 Kč. 1 skupina procházela Čakovou a vybrala částku 9670 Kč. Děkuji  Všem ! Tak zase za rok! Za Čmeláky...

Vánoce v lese 18.12.2021

Jako tradičně jsem se opět sešli u Čmelína v sobotu ve 14 hodin, abychom společně nazdobili stromeček pro zvířátka v lese. Oheň hořel, opékali se špekáčky a hadi, odlévalo se olovo, házelo střevícem a věštilo z hrníčků. Popíjeli jsme jablečný vánoční svařák, zpívali a povídali. Počasí bylo příznivé a nefoukalo tak u ohně bylo skvěle! Po zvycích a hrách jsme vyrazili k lesu a bylo na čase , už se stmívalo! Někteří zůstali na základně a pokračovali ještě v hraní deskových her. Za svitu měsíce jsme podnikli stezku odvahy neboli noční vycházku směr Dubnice. Děkuji Všem co přišli a také za tu skvělou předvánoční atmosféru našeho již tradičního setkání! Všem do roku 2022 jen to dobré, hodně zdraví a také krásných pozorování v přírodě! Za Čmeláky...

Výprava za Meteoritem 13.11.2021

Využili jsme unikátní příležitosti navštívit výstavu Opavského meteoritu ve Vlastivědném muzeu Olomouc. Tato výstava byla, kvůli zvýšenému bezpečnostnímu opatření k vidění pouze týden. A tak jsme se v sobotu 13.11.2021 vydali opět na cestu vlakem. Je to náš oblíbený dopravní prostředek, můžeme hrát hry a karty což v autobuse moc nejde. Přijeli jsme brzy ráno do Olomouce, prošli si náměstí a zastavili se na dobrou čokoládu a zákusek do cukrárny. Pak už naše kroky vedly do muzea na výstavu Meteorit. Prozkoumali jsme různé druhy meteoritů, přečetli o místech jejich nálezů , složení a další zajímavosti. Po prohlídce a důležité fotodokumentace jsme ještě navštívili přírodovědné oddělení. Zde nás zaujala zejména geologická expozice, také interaktivní expozice hmyzu a ptáků. Je zde opravdu co vidět a zkoumat! Strávili jsme zde téměř 3 hodiny. Potom jsme poobědvali a vydali se přes náměstí k výstavišti Flora, kde jsme navštívili skleníkové expozice. Potěšeni tolika druhy kaktusů a různých tropických rostlin a zvířat, které zde měli v teráriích. Mandarinky a pomeranče opravdu krásně voněly a člověk prochází kolem té krásy. Chovají tu i různé druhy exotického ptactva. Cestou k nádraží jsme se ještě odhodlali jít na Obří ruské kolo a mohli si tak prohlédnout Olomouc z výšky. Domů jsme dorazili až večer. Už se těšíme na další výpravu za poznáním! Sledujte náš Facebook a Webové stránky, o plánovaných akcích se tak předem...

Výprava na Ostrou hůrku 7.11.2021

Památné místo všech Slezanů jsme si tentokráte vybrali za cíl v neděli 7.11.2021. Ze Zátoru jsme jeli vlakem do Háje ve Slezsku, který je též rodným městem spisovatele Vladislava Vančury. Cestou jsme si také prohlédli systém opevnění z 2.sv.války, procházeli pěknými lesy, poznávali stromy a kochali se podzimní přírodou. Kousek před cílem, jsme na vyhlídce poobědvali. Ostrá hůrka má opravdu velké kouzlo a sám jsem byl překvapen bohatou historií tohoto místa. Doporučuji jako cíl výletu i pro rodiny s dětmi, vlakem. V Háji jsou i dobré restaurace a tak není problém poobědvat. My ovšem měli zásoby z domu. Cestou zpět na nádraží, jsme ještě plnili strašidelný kvíz v parku u místní knihovny. Příjemně unaveni po pár kilometrech usedáme do vlaku a vzhůru...

Kouzlo Zátorských motýlů – vernisáž 28.10.2021

Na státní svátek dne 28.10,2021 byla v Zátoru v bývalé evangelické kapli na programu vernisáž fotografií Marka Repky s tématem naší krásné přírody, tentokráte zaměřené na Motýly. Tato výstava by nikdy nevznikla kdyby nebylo nadšení a nasazení fotografa, který strávil desítky hodin s fotoaparátem a čekal až motýl konečně rozevře svá křídla a může tak pořídit snímek. Program vernisáže byl pěkný a bohatý. Úvodní slovo měl autor, který povyprávěl o tom které druhy motýlů při svém procházení okolní přírodou potkal, jak hospodařit v krajině aby byla pestrá škála motýlů a kterým druhům svědčí jaké stanoviště a kde ho můžeme zahlédnout. Recitovaly se básně, zpívalo Olejkotrio, hrálo se na harmonium, luštil se motýlí rébus na plotě. Všichni účastníci obdrželi krásný sborníček, který vlastně poslouží jako atlas motýlů, kteří tu s námi žijí. Počasí bylo velmi příznivé a tak nic nebránilo skvělému pikniku u kaple. Nechyběla dobrá káva, jablečný svařáček, spousta dobrot k zakousnutí a 100 věnečků od Alenky jež byly opěvovány těmi kdo ochutnali!. Bylo to moc pohodové odpoledne i po programu nikdo nespěchal, všichni besedovali, koukali na fotky, poslouchali pohodovou vážnou hudbu a hodovali až do západu slunce. Sešlo se ten den 60 hostů a při druhém otevření výstavy 28 hostů. Děkuji Obci Zátor za finanční podporu celé akce! Všem účastníkům za dobroty, které na piknik donesli a také za štědré dary do pokladničky. Kdo by měl zájem ještě výstavu shlédnout neváhejte kontaktovat Čmeláky. Jaká výstava bude příště? To už se pomalu plánuje……… tak zase na našich akcích...