Cestovatelská beseda o Peru 29.11.2016

V úterý 29. listopadu 2016 proběhla v naší klubovně další z cestovatelských besed. Přijela k nám paní Kateřina Kočí z nedalekých Karlovic, aby povyprávěla o své dobrodružné cestě do Jižní Ameriky. Vyprávění bylo velmi poutavé a fotky opravdu působivé. Dovezla nám ukázat některé artefakty a suvenýry z cesty. Děti oslovily zejména koka-bonbóny :-), které si mohly ochutnat. Besedu navštívilo 27 posluchačů, za což jsme velmi rádi a je to také signál k tomu, abychom v našich aktivitách i nadále pokračovali! Svou návštěvou nás poctila i paní starostka Salome Sýkorová 🙂 Děkujeme paní Kateřině za působivou přednášku a příznivcům za...

Expedice školní družiny z 5.ZŠ z Krnova 26.11.2016

Na naší základně jsme hostili návštěvu z 5.ZŠ z Janáčkova náměstí z Krnova, konkrétně 3. odd. školní družiny. Celkem 10 dětí spolu s paní vychovatelkou Dagmar Gebauerovou.  Děti vyměnily pohodlí města, domova a přijely se zúčastnit programu, který pro ně připravili vedoucí Čmeláků Kamil a Maxim na základně v Zátoru. Již cesta vlakem byla pro mnohé velkým zážitkem. Odpoledne jsme věnovali poznávání stromů a keřů v terénu, děti se naučily poznávat siluety stromů z dáli a pokusili si je určit. Dále hledali listy stromů a snažili se je určit dle obdržených karet. Prověřili jsme také jejich orientační schopnosti a znalosti polohy míst v okolí Zátoru. Od základny jsme vyrazili směrem k Zátorskému Zubu. Cestou pokračovalo plnění úkolů – seznámení se zimními rostlinami na poli, stromy v okolí a proběhl také kvíz zvuků naší zvěře. Po příchodu na základnu jsme se ujali hry Kubb – švédské hry na motivy vikingských her. Po setmění se všichni přemístili do pěkně vytopené základny osvětlené petrolejkami, posvačili, popíjeli horký čaj a besedovali na témata astronomie a ochrany přírody a krajiny. Na závěr si všichni společně zazpívali pár písní s kytarou a už byl čas se vydat zpět do civilizace. Děti šly noční krajinou od základny k vlaku. Závěrečný potlesk svědčil o kvalitně připraveném a poutavém programu, všem se na základně líbilo a kdo bude moci rád se k nám opět vrátí na dalších akcích. Pěkně strávené odpoledne pro všechny! Je vidět, že činnost Čmeláků je známa i v širokém okolí. Těšíme se na další návštěvníky...

Setkání na Základně 18.-19.11.2016

V pátek se všichni zájemci z řad Čmeláků slétli na základně v 15 hodin, abychom společně strávili následujících 24 hodin. Na programu bylo v pátek opékání špekáčků u ohně, zpěv s kytarou a hráčský večer u petrolejky. v ývýlet do okolí s poznávačkou stromů a keřů a pobytových znamení v přírodě, společný oběd, úklid a rozchod před setměním. Vše se nám vydařilo, v pátek krásné počasí přálo táboráku, V sobotu po společné snídani výlet k místnímu Zubu – skála( velký kámen na kopci za základnou směr Dubnice) tento náš název jsme vymyslili sami a rádi se na toto místo vracíme. Počasí trochu mlhavé a také mrholilo, místy pršelo. Společný oběd na základně – Bizoní ( sojové ) maso po orientálsku s těstovinami, pokračovalo hraní karetních her, zpěv, besedování na témata astronomie a ochrany přírody. Těchto 24h v rodinném duchu všichni ke spokojenosti užili a v klidu základny si odpočinuli od všedních starostí. Tak zase...

Vernisáž fotosoutěže Barevný Zátor 16.11.2016

Vernisáž fotografií z fotosoutěže Barevný Zátor proběhla ve středu 16.listopadu 2016 v evangelické kapli v Zátoru. Smyslem soutěže bylo upotání pozornosti na naši krásnou podzimní krajinu a naplnění našeho dlouhodobého projektu“ Krajina mého srdce“, který má za cíl upevňovat vazby mezi lidmi a přírodou v níž žijí. Prostor osvětlený svíčkami a krásnými fotografiemi soutěžících byl opravdu překrásný. Kdo přišel nelitoval. Proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků této fotosoutěže a to cen odborné poroty a cen veřejnosti – lajkování na facebooku, které proběhlo během týdne před vernisáží. Atmosféru doplnila kytarová hudba v podání Andy a Kamila a také pár podzimních veršů. Paní Jana napekla skvělý moučník a podávala kávičku i svařené víno k úplné spokojenosti všech zúčastněných. Děkujeme všem přispěvatelům: Danielu Čížovi, Daniele Bebčákové, Daniele Jarošové, Matějovi Kucharskému, Pavlovi Biskupovi, Radimovi Štýberovi, Sofince Triandafilidu, Vítězslavu Engelovi, Amélii  Felcmanové, Elizabeth Vinzenzové, Janu Kovaříkovi, Kristýně Procházkové, Miroslavu Kucharskému, Simoně Červenkové, Štěpánu Wysogladovi, Tereze Gustyové, Zuzce Sléhové, Zuzce Štýberové, Alžbětě Bernátové, Andrei Kochatské, Hele Hádělové, Janě Wysogladové, Jarmile Foksové, Jaroslavu Veličkovi, Jiřímu Minarčíkovi, Jiřince Míčkové, Marii Repkové, Renatě Čížové, Renatě Kopecké, Svatavě Ovčáčkové, Vlastě Platošové za skvělé snímky do fotosoutěže. Výsledky – Cena veřejnosti – lajkování na facebooku: Kategorie A: 1.Pavel Biskup, 2. Sofia Triandafilidu, 3. Daniel Číž, Daniela Bebčáková, Matěj Kucharski. Kategorie B: 1.Jan Kovařík, 2. Amélie Felcmanová, 3. Elizabeth Vinzenzová, Tereza Gustyová, Zuzana Štýberová. Kategorie C: 1. Alžběta Bernátová, 2. Jiří Minarčík, 3. Andrea Kochatská Výsledky – cena odborné poroty: Kategorie A: 1.Daniela Bebčáková 2. Daniel Číž, Matěj Kucharski, 3. Sofia Triandafilidu, Daniela Jarošová Kategorie B: 1. Jan Kovařík, 2. Amélie Felcmanová, 3. Zuzana Štýberová Kategorie C: 1. Kamil Krmášek, 2. Renata Kopecká,...

Cestopisná beseda o Kypru 25.10.2016

V Zátoru nás opět navštívila naše známá cestovatelka Věra Hrazdilová, aby nám povyprávěla zajímavé zážitky ze své cesty po ostrově Kypr. Cestou poznala mnohé problémy místních lidí a jejich život. Přírodu v Řecké části ostrova navštívila a také navštívila část pod Tureckou nadvládou. Přírodní krásy v Turecké části ostrova, jsou nepochybně zajímavější, neboť tato část je méně navštěvována turisty. Povyprávěla také o místních jídelních specialitách, životních poměrech, trávení volného času...