Úplné zatmění měsíce na Čmelíně 27.-28.9.2015

Kolem 18 hodiny jsme se na Čmelíně slétli všichni čmeláci, kteří si nechtěli nechat tento vyjímečný astronomický úkaz ujít. Opekli jsme párky, popovídali i tradičního šípkového čaje, uvařili bramborovou polévku a společně pojedli u ohně. Kolem 22 hodiny jsme ulehli, abychom poté ve 3h ráno vstali a mohli sledovat úplné zatmění měsíce, které se bude opakovat až za 15 let. Budíček ráno zvonil už asi po druhé, na Čmelíně klid, až slova 1 čmeláka “ už to začíná“ vytáhla všechny rázem z postele ven. V chatě se zatopilo a ohřál čaj pro všechny noční pozorovatele, také oheň venku se malý rozdělal. Úkaz začal a všichni za pomocí všech dalekohledů a kukátek pozorovali tu podívanou. Největší zájem byl samozřejmě u našeho nového dalekohledu, který čmelákům při této významné astronomické příležitosti věnovala rodina Felcmanova. Velmi jim za to děkujeme, protože díky nim, jsme  všichni mohli tento vyjímečný úkaz sledovat v takové kvalitě, o které se nám ani nesnilo. Všichni se postupně střídali u všech dalekohledů a kochali se krásami kráterů i postupujícího rudého zbarvení měsíce. Po úplném zatmění, kolem 5 h, opět všichni nadšení a spokojení pozorovatelé ulehli do svých spacáků a pokračovali ve spánku do 9h. Akce se velmi vydařila a kdo přišel tak určitě nelitoval...

Noc vědců 2015 Hvězdárna a planetárium Ostrava 25.9.

V pátek 25.9. odjíždí 8 členná výprava z našeho oddílu do Ostravy na Noc vědců. Cesta vlakem byla veselá a kupodivu i rychlá, vyjížděli jsme v 15.34 ze Zátoru a na nádraží v Ostravě – Svinov jsme dorazili v 17.05 odtud ještě cesta na tramvaj do místní části Poruba. Jízdenky jsme si všichni kupovali v automatu na nástupišti, v domnění, že již máme všichni zakoupené, jsme začali nastupovat do tramvaje, ovšem až pak jsme si povšimli, že Maxim ještě čeká na lístek a tu se zavřely dveře a my už mohli jen zamávat 🙂 naštěstí potom přijel hned dalším spojem za námi a cesta ke hvězdárně mohla započít, prošli jsme areálem VŠB dozadu a pak lesem až ke hvězdárně. Tam jsme byli v 18.10, naštěstí jsme měli rezervaci programu až na 18.30 a tak jsme si mohli již areál trochu prohlédnout. Shlédli jsme poutavý 3D pořad na téma Světlo a dále krátký pořad o světelném smogu a vlivu na naše zdraví a projekce souhvězdí podzimní oblohy.Bylo to poučné a velmi zajímavé, místy z toho všeho nastal údiv a i na husí kůži se dostalo při průletu černou dírou brrrr 🙂 Po projekci jsme si prohlédli celý areál hvězdárny, navštívili kopule s dalekohledy, bohužel výhled nebyl pro zataženou oblohu žádný, jen blízký vysílač pro ukázku jsme viděli. Ve výzkumáku jsme zkoumali části těla Kněžice pod mikroskopem a dále krásnoočka krásně zelená. Děti též vyráběli elektřinu na rotopedu a dále vyzkoušeli různé trenažéry a výzkumné aplikace. Podívali jsme se na simulátor tornáda, statické elektřiny, měsíční kameny, simulátor počasí, světelné paprsky, polarizátor, zasmáli jsme se v optickém obludáriu křivých zrdcadel, prohlédli jsme...

Historická jízda

Historická jízda automobilů Zátorem v rámci akce  „Trofeo Niké Jeseníky 2015“ V neděli 13. září v mezi čase 14.40 až 14.50 profrčel Zátorem konvoj historických vozidel. Podívaná to byla opravdu velkolepá jak napovídá náš záznam z této jízdy...

Pohled do krajiny z kostelní věže

Pohled do krajiny z kostelní věže. Tak zněl námět výtvarné soutěže, který měl za cíl zvýšit představivost jejich účastníků a zkusit si představit pohled do krajiny z věže Zátorského kostela a přenést ji na papír v libovolné výtvarné technice. Za odměnu měli malí i velcí umělci se svést kočárem a podívat se z kostelní věže doopravdy. Samozřejmě, že zvěst o možnosti prohlídky se roznesla rychle na akci Zátorské léto a tak zájem o výstup nahoru byl velký. Jelikož tyto prostory nejsou připraveny na pohyb  mnoha osob bylo stanoviště zájemců o prohlídku u varhan, kde je čekal Prokop a řídil nástup zájemců, odtud se tří až čtyřčlenné skupinky vydávaly vzhůru k vyhlídce. Počasí bylo příznivé a výhled překrásný. Mnozí účastníci výstupu byli velmi okouzleni a nadšeni možností prohlídky a v nejednom případě se svěřili, že žijí v Zátoru tolik let a nikdy zde nebyli. A tak jsem chodil nahoru a dolů, vyzvedával nové a nové zájemce o výhled a cestou je upozorňoval na bezpečnost , kde se sklonit,  kterému prknu či díře v podlaze po hodinových závažích se vyhnout. Musím všechny pochválit za dodržování rad a tak se prohlídka obešla bez nehod J. Téměř po třech hodinách nápor návštěvníků ustal a já zavřel obří okenice na věži, zamkl kostel a vydal se zpátky do parku, kde Zátorské léto pomalu končilo. Musím se přiznat, že přesný počet schodů jsem již zapomněl, tak příští rok určitě budu počítat lépe J Děkuji touto cestou panu faráři za podporu a první provedení po věži. Pokud bude zájem, budu příští rok v prohlídkách pokračovat.                                                                                                                                                                                             Za Čmeláky Zátorský věžník ...