Oslava 10 let fungování spolku společným zájezdem dětí, rodičů, prarodičů, sponzorů a podporovatelů se zdála být dobrou volbou.
Vyrazili jsme ze Zátoru v časných ranních hodinách, abychom si den co nejvíce užili a hodně toho viděli. Jelo nás celkem 43. První zastávka vyla ve skalním městě v obci Ludvíkov. Toto skalní město je známo již od roku 1978 a to převážně jako cvičné stěny pro horolezce. Před 2 lety zde byly umístěny i lana pro děti a méně zdatné lezce a tak se místo stává více populární. Opravdu výstup pomocí lan vzhůru zvládli všichni bez rozdílů věku a dolezli až na vyhlídku do údolí. Odtud jsme se vydali ke Zlatým Horám do muzea, cestou ještě vznikl nápad zavzpomínat na zastávku u kostela panny Marie pomocné a osvěžit se douškem z místního pramene. Nápad výborný, vystoupili jsme z autobusu a zvony zněly jako před lety. Svolávaly na mši a spousty aut už mířilo ke svatostánku. Nakoupili jsme perníčky a upomínkové předměty, osvěžili se lahodnou vodou a za 15 minut už honem pryč, abychom se odtud ještě dostali. Naštěstí tu byla řízená i doprava a tak nás brzy pustili dolů a my stihli návštěvu muzea na 11 dle plánu. Sbírky muzea byly krásné , zejména geologická a historická a tak hodina vyhrazená pro muzeum utekla jako voda. A my opět usedáme do autobusu a další zastávkou bylo přírodní bludiště u dětské léčebny. Bylo vtipné jak všichni bloudili a i když bludiště nebylo vysoké, přece jen nebylo vidět jak se člověk dostane do středu. Užili si to děti i dospělí. Odtud už honem k pramenům Opavice a
kilometry ke kapli sv. Anny v Horním Údolí. Tam nás čekal i pan průvodce z místního spolku, kterého jsme si předem domluvili. Rekonstrukce získala řadu ocenění za architekturu. Z kaple zůstaly jen obvodové zdi a střecha byla udělána prosklená a doplněny okna a dveře. Opravena dlažba uvnitř a dány provizorní lavice. Nad kaplí byl obnoven pramen sv. Marty. Fantastické místo, které jsme využili ke společnému pikniku s dobrou kávou, jak už velí tradice a ochutnávali dobré buchty a výrobky našich účastníků. Byl krásný den a tak 2 hodiny u kaple s povídáním a také menší geologickou ukázkou, kterou nám připravil Luboš utekla jako voda. A my mířili k další zastávce a to byla rozhledna Biskupská kopa/kupa. Ti kdo se na výšlap necítili zůstali ve Zlatých horách a navštívili místní cukrárny a prošli se městem a ostatní jeli k výchozímu turistickému bodu bývalé Petrovy boudy. Odtud rovnou vzhůru! Vyhlídky úžasné, byla super viditelnost a jezera Otmuchovské a Nysské byly opravdu jasně vidět. Cestou zpět jsme se vydali přes polské území a chatu polských turistů. Zde jsme se zastavili a občerstvili, hrála nám k tomu country hudba. No prostě oslava se vším všudy. Děkuji Všem účastníkům za super výlet, dobrou náladu a úsměv na tváři. Bylo to super!
Za Čmeláky Kamil