Odkaz na Českou astronomickou společnost - klikni zde

Česká astronomická společnost (zkráceně ČAS) je dobrovolné sdružení odborných a vědeckých pracovníků v astronomii, amatérských astronomů a zájemců o astronomii z řad veřejnosti.

Byla založena 8. prosince 1917 a v současnosti má asi 550 členů. Internetovým portálem České astronomické společnosti je server www.astro.cz, informujícím nejen o dění ve společnosti, ale zejména o dění ve vesmíru.

Astronomická pozorování v Zátoru

Při zajímavých úkazech na naší obloze organizujeme veřejná pozorování s našimi dalekohledy na naší terénní stanici zvané Čmelín, ale také u naší klubovny či jinde, kde jsou optimální podmínky k pozorování. Tato stanice se nachází cca 100 metrů od vlakového nádraží směrem po cyklotrase na Dubnici. Je situována nad obcí s krásným výhledem i na Praděd a blízké okolí. Podmínky pro pozorování jsou zde ideální. Sledujte náš kalendář akcí, kde se určitě o plánovaných pozorováních včas dozvíte!! Těšíme se na všechny nadšence astronomie!! Přijďte na naše akce! V případě zájmu o pravidelné pozorování oblohy nás neváhejte kontaktovat, rádi se s Vámi uvidíme a domluvíme na aktivní spolupráci.

Astronomický kroužek pro děti 

1x týdně v úterý od 17 do 18 v klubovně Čmeláků Zátor – Loučky 32 ( v současné době navštěvuje tento kroužek 5 dětí)

Neváhejte a přidejte se objevovat krásy našeho nebe, společně bádat, diskutovat a rozvíjet své znalosti. Máme k dispozici terénní stanici Čmelín, kde chodíme pozorovat, když se na nebi něco děje. V klubovně máme k dispozici 3 dalekohledy, takže nechybí praktické cvičení v hledání astronomických objektů a pozorování slunce, zajímavých úkazů, planet atd. Budeme rádi , když se k nám přidáte !!!

 

Dotazy na telefonu: 739 652 277 Kamil

Email: astronomie.zator@gmail.com

 

 

 

Astronomická observatoř v Zátoru – nový koncept!

Sluneční pozorovatelna – bude vybudována v místě bývalého vodojemu ( pozorovací terasa s lavičkami, úprava okolí, možnost uložení techniky v budově, model sluneční soustavy v okolí) další záleží na možnosti získání prostředků.

Astronomická pozorovatelna – nad základnou čmeláků v dohledné době vznikne otočná  kopule, ve které bude umístěn dalekohled určený k pozorování noční oblohy. Výhodou je již stávající základna, která může poskytnout možnost zázemí pozorovatelů a je vzdálena cca 80 metrů. Dohodli jsme se vzájemně s obcí Zátor na tomto postupu. Kopule bude oplocena a hlídaná kamerovým systémem.

Budeme rádi za váš jakýkoli příspěvek na realizaci prací a postupné budování zázemí observatoře !!Držte nám palce, ať nám vše vychází! Děkujeme za každý příspěvek!