Účast na soutěži Zlatá srnčí trofej v Bruntále 28.5.2016

Bumblebees Čmeláci Zátor se zúčastnili mysliveckého klání “ O zlatou srnčí trofej „.. Dovezli jsme 2 vysoké ocenění- Amálie Felcmanová 2. místo a Běla Kopecká 3.místo ve svých kategoriích.. Podstatou však zůstává, že naši VŠICHNI byli MOC šikovní, kamarádští i k ostatním soupeřům, slušní a drželi jako tým.. Odjížděli jsme ze soutěže pyšní !!! Pavlíně a Petrovi utekla místa jen o body a měli jsme hosta Janu, která uměla také a hezky mezi nás zapadla.. Těšíme se na rok znovu !...

I. astronomické pozorování v Zátoru : Přechod Merkuru přes Slunce 20.5.2016

Pozorování bylo pro všechny zájemce od 15 hodin do západu slunce na parkovišti před Kostelem. Malé občerstvení, káva, čaj, v naší astrokavárně 🙂 Informační nástěnky o Merkuru a slunci 🙂 Účastníci se podívali naším dalekohledem se slunečním filtrem!!! Vše začalo vstupem Merkuru před levý okraj slunečního disku okolo 13 hodin 12 minut SELČ. Samotný vstup před neostrý sluneční okraj potrvá asi 3 minuty a odehraje se nesmírně vysoko nad obzorem prakticky v pravé poledne. Zbytek raritní podívané proběhl v odpoledních a večerních hodinách a planeta v podobě černého puntíku se bude sunout před spodní polovinou kotouče naší mateřské hvězdy směrem dolů. Další přechod Merkuru viditelný z našeho území nastane až 11. listopadu 2019 a spatříme z něj jen první polovinu. V celém průběhu nad českým obzorem proběhne až úkaz 13. listopadu 2032. Nálada na pozorovacím stanovišti byla velmi pěkná, ti co přišli nelitovali a určitě se dověděli spoustu zajímavostí o planetách z připravených nástěnek a publikací apod. Snažili jsme se zodpovědět i na dotazy, pokud jsme věděli. Na toto 1. astronomické pozorování přišlo bezmála 70 zájemců, což nás velmi potěšilo. Probíhala zde také sbírka na budoucí zátorskou observatoř, každý kdo přispěl obdržel jako malý dárek zdrcátko nebo placku s logem observatoře. Logo observatoře pro nás vymyslela a ztvárnila naše podporovatelka a vrchní grafička Olga Tocháčková. Za příspěvky všem moc...

Den země Krnov 23.4.2016

Byli jsme pozváni na tuto krásnou oslavu dne Země, abychom prezentovali svoji činnost. Měli jsme připravenou ukázku z našich akcí za rok 2015 s popisem, dále výstavu fotografií z  minulých let, a  pro všechny malé i  velké ná- vštěvníky 7 stanovišť, vyráběli jsme sluníčko z tetrapaku od mléka, kočičku z kartonu a vlny, barvili sádrové odlitky zkamenělin trilobita a lilijice, pozorovali pod mikroskopy různé vzorky přírodnin a hmyzu, hráli hru v kostky a karetní hry, foukali různými způsoby bublinky, učili se hrát kuličky, roztáčet káču, házet kroužky na meč, prezentovali staré kvízové elektro-testy houby, ryby a zvířata atd. Prezentovali jsme také naši zátorskou kyselku a rozlévali do kelímků, na místě jsme také pražili kávu z pšenice a pomletou v ručním mlýnku vařili zájemcům s mlékem či bez. Prezentovali jsme také astronomii a budoucí zátorskou observatoř (Dle průzkumu vidíme, že astronomie velmi občany zajímá a vedli s námi diskuze na toto téma.). Účastníci měli možnost kouknout do dalekohledu na korouhev nebo hodiny radnice. Prezentovali jsme také náš nový projekt Místopisné sbírky kamenů z okresu Bruntál, také s velmi kladnými ohlasy a přísliby dalších míst – kamenů do sbírky. Naše stanoviště bylo v provozu od 9 do 16 hodin a navštívilo ho určitě přes 100 dospělých a  dětí. Akce byla moc fajn a věřím, že jsme Zátor dobře reprezentovali. Děkujeme Lukášovi Kuchtovi za pomoc a dovoz všeho potřebného. Obci Zátor za příspěvek na nákup pomůcek a materiálu k  reprezentaci. Dík patří také všem zúčastněným Čmelákům za skvělé akční...

Ukliďme Česko 2016

Ukliďme svět – Ukliďme Česko  16. Dubna I v Zátoru jsme se již podruhé připojili k této celostátní akci. Uklidili jsme  při počtu 18 účastníků tato místa: potok Zátoráček s přilehlým okolím od školy po viadukt, okolí kostela, hřbitova a kyselky, okolí vlakového nádraží a budoucí astronomické observatoře, park a dětské hřiště přístup do Zátoru podél turistické značky směrem od statků a Uneka. Nasbíralo se přes 30 pytlů odpadu. Situace se oproti loňskému sběru odpadu mírně zlepšila. Je nám velmi líto, že občané ani  tento jeden den v roce nevěnují trochu času zkrášlení našeho okolí a vyčistění od odpadků a černých skládek. V době kdy máme kontejnery na tříděný odpad, kompostéry, svoz velkoobjemového odpadu je také zajištěn 2x ročně, je s podivem, že i v tuto dnešní dobu stále jsou nové černé skládky zakládány. Věříme že, po vybudování sběrného dvora v naší obci se stav mnohonásobně zlepší. Obec vynakládá nemalé veřejné prostředky na likvidaci odpadu a pokud budeme všichni k tomu zodpovědně přistupovat mohou se tyto prostředky použít v naší obci i k  něčemu prospěšnějšímu. Děkujeme všem čističům Zátoru: Kristýně a Karolíně Procházkové, Martinu Manišovi, Janě a Štěpánovi  Martinovi Wysogladovým, Kristýně Kyselové, Adéle Stiborské, Ivance a Ondráškovi a Jolance Kmínkovým, Amálce Felcmanové, Renatě a Běle Kopecké, Jiřince Míčkové, Kubovi Kuchtovi, Pavlíně Repkové. Organizaci a komunikaci s centrem celé akce měl na starost Kamil Krmášek. Všichni čističi obdrželi za svou snahu malý dárek v podobě úklidových prostředků, které sponzorsky věnovala firma MONI z Ostravy, za což jim patří velký dík! Děkujeme také Obci Zátor za ochranné rukavice a pytle pro sběr a spolupráci při likvidaci odpadu. Věříme, že příští rok nás bude více a odpadu...