Začátek prázdnin si vyžádal ještě pozorování nočních motýlů, které jsme podnikli již v loňském roce poprvé v lokalitě u kostela. Tentokrát jsme zvolili louku nad fotbalovým hřištěm. Jelikož se pozdě stmívá nemůžeme tuto aktivitu pořádat během školního roku. Sešli jsme se v klubovně ve 21h a vyrazili na stanoviště pozorování. Postavili speciální stan na vábení nočních motýlů a do jeho středu umístili světlo a čekali. Zhruba ve 22h již jsme pozorovali první druhy a fotografovali pro pozdější možnost určení. Při množství druhů, jež žijí v naší republice je určování značně těžké, protože některé druhy jsou si velmi podobné a až detailní zkoumání snímku napoví různé drobné odchylky v kresbě na křídlech, ohraničení křídel a podobné drobné rozdíly. Zhlédli jsme tyto druhy: Píďalka hojná, Obaleč žlutý, Obaleč ostružiníkový, Světlokřídlec obecný, Zejkovec topolový. Pronikli jsme opět do tajů druhové rozmanitosti nočních motýlů, kteří žijí kolem nás. Můry hrají důležitou roli při opylování rostlin. Včely si vybírají jen určitý druh květů, to ale můry nedělají. Kvůli úbytku můr, který může zavinit i zbytečné noční osvětlování veřejného prostranství, mohou strádat nejen kvetoucí rostliny, ale třeba i netopýři, pro které jsou zdrojem potravy. Pár fotografií z našeho bádání přinášíme i Vám v našem zpravodaji. Příští rok připravíme pozorování i pro zájemce z řad veřejnosti. Je ovšem nutno počítat více dnů za sebou, jelikož když je po dešti nebo prší nikdo nelétá.
Za Čmeláky Kamil a Marek – fotodokumentace a určení druhů ve spolupráci s odborníky.