logo_krajina_meho_srdce

Tento dlouhodobý projekt má za cíl prohlubovat vztahy mezi lidmi a přírodou. Rozšiřovat, upevňovat a získávat pojem o funkci krajiny ve všech jejich souvislostech. Vést děti a mládež k nalezení vhodných cest a upevnění pocitu hrdosti na místní krajinný ráz a přírodní zajímavosti v okolí vyhledávat, pojmenovávat a s nimi se sbližovat a sdílet toto místo s dalšími.