V sobotu jsme vyrazili na výpravu, tentokrát na naučnou stezku Hvozdnici. Bylo nás 9. Vyjeli jsme vlakem ze Zátoru do Opavy a odtud autobusem do Slavkova u Opavy, kde je u vlakové zastávky start a první zastavení této stezky. Cesta vede malebným údolím říčky Hvozdnice, která se zde klikatí krásnými zátočinami a je zde i několik rybníků. Ty jsou bohaté na výskyt ryb, obojživelníků a hnízdícího vodního ptactva. Na hrázi rybníka jsme pozorovali dalekohledem několik zajímavých druhů ( Lyska Černá, Moták Pochop, Labuť Velká, Polák Velký). Piknik a svačina na břehu rybníka byl úžasný! Samozřejmě nechyběla botanika a studium nám neznámých druhů rostlin, které se v okolí Zátoru nevyskytují. Trasa má 8 km s celkem 18 zastaveními. Zastavili jsme se také v místním malém lomu, který sleduje geologickou minulost Hvozdnice z dob ledových a můžete zde najít otisky pravěkých rostlin, i nám se to podařilo. Je ovšem třeba si sednout a probírat se kamením a některé třeba zkusit jednotlivé vrstvy oddělovat a sledovat co na nich je. Kladívko a lupu doporučujeme s sebou :-)  Ideální zábava pro děti i dospělé nejméně na hodinu :-) Naše nálezy jsme samozřejmě vzali do naší klubovny do sbírky. Cíl naší cesty byl na Otické sopce, kde je krásná pikniková loučka s posezením a ohništěm. Tam jsme rozdělali oheň, opekli párky, odpočívali a u šálku dobré kávy povídali o objevech naší expedice. V sopce jsme navštívili odkryvy a hledali sopečné pumy s očky olivínů. Poté již na autobus do Otic s přestupem na vlak v Opavě a domů do Zátoru. Udělejte si také výlet! Je co vitět a trasa je nenáročná vlastně rovina. Doporučujeme navštívit i v průběhu roku, třeba na podzim, když rostou houby je to ráj mnoha druhů hub a objevíte třeba nové chutné a neznámé, jež obohatí Vaše znalosti i jídelníčky.
Za Čmeláky Kamil