Tříkrálová sbírka 2022

Po roční pauze z důvodů všeobecně známých se opět koledníci vydali k Vašim domovům v neděli 9. ledna 2022. Sešli jsme se jako tradičně u klubovny Čmeláků, připravili se a namaskovali, rozdělili trasy a vyrazili do terénu. Musím říci, že jsme byli očekáváni a příspěvky na Charitu Krnov se vybíraly samy. Děkujeme Všem dárcům za milé přijetí u svých domovů, byla to pěkná setkání plná dobré vůle a štědrosti. Navzájem jsme si popřáli hlavně hodně zdraví a štěstí v novém roce. Koledníci byli téměř u všech domů odměněni nějakou laskominou a to je dobře. Zaslouží si pochvalu a uznání, protože dobrovolnictví v 21. století pomalu upadá a věnovat nezištně svůj volný čas už umí opravdu málo kdo a proto v okolí Tříkrálová koleda místy i zaniká a je to škoda. Naštěstí v Zátoru to pořád jede a já mám velkou radost!!! Letos se sešlo 30 koledníků z řad dětí a 8 dospělých. 7 skupin procházelo Zátorem a podařilo se vybrat částku 37953 Kč. 1 skupina procházela Čakovou a vybrala částku 9670 Kč. Děkuji  Všem ! Tak zase za rok! Za Čmeláky...