Poslední výpravu jsme v letošním školním roce podnikli na Jesenicko – Hornická naučná stezka. Ložisko pod názvem Zlatý Chlum se nachází na katastru obce Česká Ves, v zatáčce asfaltové cesty z Jeseníku na chatu Čertovy kameny. Na pleše 700×150 m se nachází pozůstatky po těžbě zlata. Lokalita je významná tím, že je zde možno různé způsoby těžby odpovídající minimálně 3 etapám těžby ložiska od počátků do 16. století. Cestou vzhůru od vlaku nám propršelo, minuli jsme skalní útvary, vyhlídku věnovanou obětem čarodějnických procesů v České Vsi, osušili jsme se na chatě Čertovy kameny, kde jsme si dali i chutný oběd. Obsluha byla velmi milá a jídlo výborné. Po poledni přestalo pršet, mlha se rozestoupila a my vystoupali na vyhlídku Čertovy kameny, která byla právě den před naší návštěvou slavnostně otevřena po rekonstrukci a věnována zpět turistům. Vzhledem k lepšícímu se počasí jsem se rozhodli ještě pro návštěvu rozhledny Zlatý chlum, ovšem než jsme dorazili vrcholu opět se výhledy zahalili oparem. Po zakoupení suvenýrů a dobrém čaji a kávě opět klesáme k městu Jeseník a ke zmíněné hornické naučné stezce. My jsme pomocí geologických kladívek provedli průzkum a snažili se najít nějaké čočky amfibolitů a granátů – almandinů. Nějaké vzorky se nám podařilo najít a tak každý z účastníků odjel se svými vzorky spokojen. Na lokalitě jsme byli dlouhou chvíli a probírali haldy kamení. Poté již cesta do Jeseníku na vlak a krásný hledačský celodenní výlet se myslím hezky vydařil.
Za Čmeláky Kamil