Ukliďme svět – Ukliďme Česko  16. Dubna

I v Zátoru jsme se již podruhé připojili k této celostátní akci. Uklidili jsme  při počtu 18 účastníků tato místa: potok Zátoráček s přilehlým okolím od školy po viadukt, okolí kostela, hřbitova a kyselky, okolí vlakového nádraží a budoucí astronomické observatoře, park a dětské hřiště přístup do Zátoru podél turistické značky směrem od statků a Uneka. Nasbíralo se přes 30 pytlů odpadu. Situace se oproti loňskému sběru odpadu mírně zlepšila. Je nám velmi líto, že občané ani  tento jeden den v roce nevěnují trochu času zkrášlení našeho okolí a vyčistění od odpadků a černých skládek. V době kdy máme kontejnery na tříděný odpad, kompostéry, svoz velkoobjemového odpadu je také zajištěn 2x ročně, je s podivem, že i v tuto dnešní dobu stále jsou nové černé skládky zakládány. Věříme že, po vybudování sběrného dvora v naší obci se stav mnohonásobně zlepší. Obec vynakládá nemalé veřejné prostředky na likvidaci odpadu a pokud budeme všichni k tomu zodpovědně přistupovat mohou se tyto prostředky použít v naší obci i k  něčemu prospěšnějšímu. Děkujeme všem čističům Zátoru: Kristýně a Karolíně Procházkové, Martinu Manišovi, Janě a Štěpánovi  Martinovi Wysogladovým, Kristýně Kyselové, Adéle Stiborské, Ivance a Ondráškovi a Jolance Kmínkovým, Amálce Felcmanové, Renatě a Běle Kopecké, Jiřince Míčkové, Kubovi Kuchtovi, Pavlíně Repkové. Organizaci a komunikaci s centrem celé akce měl na starost Kamil Krmášek. Všichni čističi obdrželi za svou snahu malý dárek v podobě úklidových prostředků, které sponzorsky věnovala firma MONI z Ostravy, za což jim patří velký dík! Děkujeme také Obci Zátor za ochranné rukavice a pytle pro sběr a spolupráci při likvidaci odpadu. Věříme, že příští rok nás bude více a odpadu méně!