Byli jsme pozváni na tuto krásnou oslavu dne Země, abychom prezentovali svoji činnost. Měli jsme připravenou ukázku z našich akcí za rok 2015 s popisem, dále výstavu fotografií z  minulých let, a  pro všechny malé i  velké ná- vštěvníky 7 stanovišť, vyráběli jsme sluníčko z tetrapaku od mléka, kočičku z kartonu a vlny, barvili sádrové odlitky zkamenělin trilobita a lilijice, pozorovali pod mikroskopy různé vzorky přírodnin a hmyzu, hráli hru v kostky a karetní hry, foukali různými způsoby bublinky, učili se hrát kuličky, roztáčet káču, házet kroužky na meč, prezentovali staré kvízové elektro-testy houby, ryby a zvířata atd. Prezentovali jsme také naši zátorskou kyselku a rozlévali do kelímků, na místě jsme také pražili kávu z pšenice a pomletou v ručním mlýnku vařili zájemcům s mlékem či bez. Prezentovali jsme také astronomii a budoucí zátorskou observatoř (Dle průzkumu vidíme, že astronomie velmi občany zajímá a vedli s námi diskuze na toto téma.). Účastníci měli možnost kouknout do dalekohledu na korouhev nebo hodiny radnice. Prezentovali jsme také náš nový projekt Místopisné sbírky kamenů z okresu Bruntál, také s velmi kladnými ohlasy a přísliby dalších míst – kamenů do sbírky. Naše stanoviště bylo v provozu od 9 do 16 hodin a navštívilo ho určitě přes 100 dospělých a  dětí. Akce byla moc fajn a věřím, že jsme Zátor dobře reprezentovali. Děkujeme Lukášovi Kuchtovi za pomoc a dovoz všeho potřebného. Obci Zátor za příspěvek na nákup pomůcek a materiálu k  reprezentaci. Dík patří také všem zúčastněným Čmelákům za skvělé akční nasazení!