Beseda o Indii s Jaroslavem Matuškou 4.4.2016

4. 4. 2016 odpoledne proběhla beseda o Indii s panem Jaroslavem Matuškou. Na 1,5h trvajícím videu nám přiblížil život této země očima svobodného turisty, nikoliv turisty s cestovní kanceláří. A  tak jsme viděli, jak byli hosty v  tamní rodině, jak cestovali pro nás nepochopitelně nacpanými dopravními prostředky – ať už šlo o autobus, nebo vlak. Pozorovali jsme plavbu po posvátné řece Ganze, viděli smuteční pálení těl a jejich následné posílání po téže Ganze, ve které lidé zároveň prali, koupali se nebo si vylepšovali karmu pouš- těním svící po vodě. Shlédli jsme Taj Mahal, který nechal vystavět indický mogul Šáhdžahán na památku své před- časně zesnulé ženy. Budova se proslavila po celém světě a  přitahuje neuvěřitelně mnoho návštěvníků. Stala se symbolem Indie. V různé denní době za různého osvětlení má zajímavé zbarvení. Ráno je barva narůžovělá, navečer mléčně bílá a zlatou se stává vždy, když na ni dopadnou mě- síční paprsky. Ukázal nám ochotné kočí na rikšách, chrámy s mnichy, tržiště v Dillí, město Džajpur s palácem z červeného pískovce, strom, u  nějž mělo dojít k  osvícení Budhy a mnoho jiného, ale vždy zajímavého. Jako suvenýr koloval mezi námi z jednoho kusu kamene vytesaný slon, ve kterém byl ještě jeden slon a uvnitř další. Velice zajímavá ruční práce. Dále jsme si prohlédli sošku Ganéše, kde sloní hlava má představovat věrnost, inteligenci a sílu. Sloní břicho podle tradice obsahuje vesmíry a  symbolizuje štědrost přírody a vyrovnanost. Viděli jsme také lístky z autobusu, mince, nebo zarámovaný list onoho stromu osvícení. Celá beseda byla velmi obohacující, těšíme se na...

Vernisáž fotografií v evangelické kapli: Vážka – létající drak 31.3.2016

Výstava fotografií tentokráte na téma přírodovědné vedla paní Andrea Koschatská, která velmi poutavě vyprávěla o životě tohoto zajímavého okřídleného velkého druhu hmyzu o kterém toho všichni tak velmi málo známe. Sešli se lidé ze Zátoru i blízkého okolí Krnova a Bruntálu. Nálada byla jako vždy přátelská a srdečná s šálkem dobré kávy a vínečka se besedovalo ještě dlouho po skončení vernisáže. Vystavené snímky bylo možno si též zakoupit a podpořit tím činnost spolu Čmeláci. Děkujeme A. Koschatské za přípravu a organizaci pěkné...

Zátorský Zajíček 24.4.2016

I letos přihopkal do parku u školy Zátorský zajíček a zaječice se soutěžemi a kreativními dílničkami s velikonoční tématikou pro děti a dospělé. Sešlo se kolem 30 dětí se svými rodiči. Atmosféra byla velmi pěkná, všichni se zapojili do soutěžních a výrobních disciplín. Společně jsme opět nazdobili strom skořápkovník a proběhlo také hledání velikonočních vajíček v parku. Děkujeme všem účastníkům za dary, Obci Zátor za laskominy pro děti a organizátorům z řad Bumblebees za skvěle zvládnutou...

Zájezd po pramenech a studánkách a všelijakých vodách II. 19.3.2016

V pořadí již druhý zájezd na téma voda absolvovalo 47 příznivců regionální vlastivědy ze Zátoru, Krnova a okolí. Trasa byla velmi vyčerpávající a program bohatý. Zahájení proběhlo u Mirkova pramene ve Vrbně pod Pradědem, poté jsme pokračovali k léčivým vodám Maria Hylfe u Zlatých hor, zde jsme byli zaskočeni sněhovou nadílkou a poutavým vyprávěním paní správcové tohoto poutního místa. Další vodní dobrodružství se sněhem na botách pokračovalo na rezervaci Rejvíz, zde jsme si užili kávový piknik s vynikajícími pochutinami od Ivanky Kmínkové na vyhlídce na velké mechové jezírko. Odtud jsme pokračovali k Vodopádům na Stříbrném potoce v blízkosti osady Nýznerov na úpatí Rychlebských hor. Zájezd jsme zakončili u pramene minerální vody Ondrášovka. Celou cestu účastníci zájezdu absolvovali řadu her a kvízů s vodní tématikou. Děkujeme také i panu řidiči Jelínkovi za bezpečnou jízdu a všem zúčastněným za věrnost, aktivní podporu a dobrou náladu na akcích Čmeláků. Těšíme se na dalším zájezdu tentokrát na téma Památné stromy našeho kraje s návštěvou záchranné stanice handicapovaných živočichů v Bartošovicích v termínu 22. října 2016. Nezapomeňte si včas místo rezervovat! Cena: členové Bumblebees 200 Kč a ostatní 250...

Vlajka pro Tibet 10.3.2016

Letos již podruhé jsme se sešli na naší základně, abychom svým výstupem solidarity podpořili celosvětovou akci Vlajka pro Tibet. Neváhali jsme ani chvíli, i když počasí bylo velmi špatné, vlajka na základně zavlála. Vyrobili jsme si tibetské mlýnky a vysypaly mandaly z barevného písku. Ochutnali pravý tibetský čaj s máslem a solí a opekli klasické špekáčky na ohni. Děkujeme těm, co přišli a nezalekli se nevlídného počasí a těšíme se příští rok...