Ano, je to pravda! I v době koronaviru Čmeláci nespali a připravili Zátorského zajíčka i letos. Byl to však oříšek jak udělat akci pro děti a dodržet všechna opatření a nařízení vlády. Letošní zajíček byl určený dětem z našich kroužků a probíhal v přísném utajení! Vybraní účastníci byli osloveni zvacím dopisem s podrobnými informacemi. S sebou rukavice, roušky a vzhůru na zajíčka. Jak to vlastně v praxi bylo? Jednotlivé rodinné týmy vyráželi jednotlivě v průběhu dní od 9. do 19. dubna. Byly připravena stanoviště s plněním úkolů a to v přírodě. Start byl na nádraží, kde si účastníci prohlédli mapku trasy a dozvěděli se první indicie kam se vydat dál. Indicie byly vlastně takové básničky s hádankou. Cestou luštili zaječí labyrint, poznávali žlutě kvetoucí rostliny, vařili koktejl pro zemi, kreslili, skládali básničku zajíčkovi, stavěli domečky pro skřítky atd. Cestou si zapisovali čísla z kartiček, a vajíček cestou. Trasa vedla i kolem Čmelína, kdo chtěl mohl opéci párky 🙂 V cíli byla truhla s pokladem a kdo správně sečetl čísla, dostal kód zámku a zajíček v utajení poutníky odměnil pěkným dárkem. Dle ohlasů se naše hledačka líbila a prošlo ji postupně 36 dětí s doprovodem, který byl pro plnění úkolů velmi důležitý ! Je fajn, že i stanoviště byla dobře ukryta a vydržela po celou dobu trvání bez poškození 🙂
Děkuji za pochvaly a fotografie z vaší cesty a krásné básně i obrázky.
Tak příští rok na viděnou – Váš Zátorský Zajíček