Již po několikáté má náš spolek na starosti organizaci  sbírky pro Charitu Krnov. Opět jsme sestavili 7 skupin koledníků abychom byli schopni obejít opravdu všechny domy v naší obci za jediné nedělní dopoledne. Děkuji mnohokrát všem koledníkům i dospělým průvodcům a hlavně dárcům, kteří nás čekali, připravili dětem nějakou tu laskominu a do kasičky přispět byli mnohdy velmi štědří! Podařilo se letos vykoledovat částku 30.447 Kč a to je opět o nějakou tu korunu více než loni! Kamil 🙂