V sobotu 27.června 2015 se poprvé konala akce s tímto názvem v naší obci, a dnes již nebyla poslední.

Celý den provázel oheň v různých tvarech a podobách. Ve 14 hodin po několika slovech o bezpečnosti a chování na akci započal souboj týmů (celkem se utvořily 4 soutěžní týmy) v rozdělání ohně na čas, soutěžící obdrželi krabičku sirek a připravené ohniště.

Další disciplínou byl Boj o oheň, úkolem byla výroba nosítek z přírodního materiálu, na které se položil hliníkový tácek a rozdělal oheň, který soutěžící museli přenést od základny k vyznačenému stromu. Během tohoto zápolení přijížděli i další rodiče a hosté, aby se účastnili týmového vaření v kotlíku.

Soutěžní týmy: Felcmanovi – pravý ruský boršč, Wysogladovi – zelná polévka, Kyselovi – bramborový guláš s houbami, Ondruškovi – polévka, Čížovi – pohanková polévka a guláš pro všechny účastníky a hosty.

Nálada byla skvělá, každý tým si zvolil jeden typ ohně, klasický, strážní, kanadský krb apod. a vařilo se, ochutnávalo a chválilo, všechny pokrmy byly výborné a na čerstvém vzduchu chutnaly ještě více.

Po ukončení vaření a ochutnávání se všichni účastníci společně sesedli ke slavnostnímu ohni a mohl být tudíž zapálen. Přijeli také z Krnova dvě kytaristky a rozjeli zábavu táborákovými hity.

Následovala hra Bludičky – každý soutěžící s čajovou svíčkou v ruce musel dojít do cíle, cesta nebyla jednoduchá a cestou museli svůj plamínek chránit před záškodníky a větrem, komu plamínek zhasl musel čekat na záchranu a opětovné zapálení svíčky od kamaráda. Nakonec se všem společnými silami podařilo cíle dosáhnout.

Mezitím se již připravovaly u základny louče ke společnému průvodu s loučemi a účasti na pietním aktu u památníku I.aII.světové války. U památníku byl zapálen vzpomínkový oheň, zazpívali jsme národní písně a vyslechli si krátké zamyšlení nad osudy lidí a obětí těchto strašlivých válek. Položili jsme věnec a opět se vydali nahoru na základnu, kde nás čekala symbolika rituálu Kelstkých ohňů, které pro nás připravila paní Růženka Hradilová z Krnova. Bylo to velmi procítěné a všichni si tento očistný a energií nabitý rituál užili.

Poslední tečkou těchto slavností byl Bengálský oheň přesně o půlnoci a ten ukončil tuto nádhernou akci. Ještě dlouhou chvíli bylo vidět světýlka odcházejících účastníků směrem k Zátoru. Věřím, že přístí rok se přidáte i Vy.

Na závěr, bych rád poděkoval všem účastníkům za nasazení a dobrou náladu. Obecnímu úřadu Zátor za finanční podporu této veřejné akce.Hudebníkům za koncert. Janičce Pastorkové za originální oddílovou vlajku, kterou nám ušila a vyšila. Organizátorům za přípravu dřeva, ohnišť, vaření, přípravu programu, zdravotní hlídku, úklid a Hasičům za dohled.

Za všechny Čmeláky Kamil