V pátek 24. září 2021 jsme uspořádali výjezd vlakem do Ostravy za poznáním vědy a techniky. Cíl naší cesty byl Vysoká škola báňská, kde od 17 do 22h byl připraven bohatý program. Tématem byl: „Čas“.  Účastníci se samozřejmě museli prokázat negativním testem a pohybovat se po areálu školy v rouškách. To nás ovšem nemohlo odradit :-) V aule školy jsme dostali náramky a poté se již mohli pohybovat jak jsme chtěli. Viděli jsme zpracování oceli v pokusné laboratoři, jak se rozpaluje, válcuje, co se zkoumá a proč. Na závěr prohlídky si děti vyrazili vlastní minci na památku. Dalším cílem bylo laserové bludiště, kde smyslem bylo projít bez spuštění alarmu. Nebylo to jednoduché a ohebné tělo bylo zapotřebí. Kdo prošel byl v cíli odměněn malou laskominou. Poté naše kroky směrovaly do geologického pavilonu, kde bohaté sbírky nás okouzlili již minule. Byla připravena hra: Čas vrytý v kameni. Děti splnili 5 úkolů z různých oblastí – pojmenovávali horniny a zkameněliny, vyhledávaly exponáty ve sbírkách a skládaly tak tajenku v křížovce. Vyzkoušeli si vlastními rukami v paměťovém písku modelovat krajinu, sopky, kopce, údolí, jak funguje eroze atd. Za splněné úkoly si pak v cíli mohli vybrat kámen dle vlastního výběru a dostali k němu i přesný popis. Další zastavení bylo v aule, kde bylo připraveno spoustu dalších úkolů a pokusů. Suvenýry za splněné úkoly v podobě přesípacích hodin, ponožek pro vědce, stojánků na mobil, podložek pro myš a různých laskomin si odvezl každý. Všechny odborné pracoviště školy jsme ani nestačili projít! Tak zase příští rok se máme na co těšit. A kdo na Noci vědců nebyl, tak určitě s dětmi zajeďte! Stojí to i za ten pozdní návrat domů k půlnoci.