Na státní svátek dne 28.10,2021 byla v Zátoru v bývalé evangelické kapli na programu vernisáž fotografií Marka Repky s tématem naší krásné přírody, tentokráte zaměřené na Motýly. Tato výstava by nikdy nevznikla kdyby nebylo nadšení a nasazení fotografa, který strávil desítky hodin s fotoaparátem a čekal až motýl konečně rozevře svá křídla a může tak pořídit snímek. Program vernisáže byl pěkný a bohatý. Úvodní slovo měl autor, který povyprávěl o tom které druhy motýlů při svém procházení okolní přírodou potkal, jak hospodařit v krajině aby byla pestrá škála motýlů a kterým druhům svědčí jaké stanoviště a kde ho můžeme zahlédnout. Recitovaly se básně, zpívalo Olejkotrio, hrálo se na harmonium, luštil se motýlí rébus na plotě. Všichni účastníci obdrželi krásný sborníček, který vlastně poslouží jako atlas motýlů, kteří tu s námi žijí. Počasí bylo velmi příznivé a tak nic nebránilo skvělému pikniku u kaple. Nechyběla dobrá káva, jablečný svařáček, spousta dobrot k zakousnutí a 100 věnečků od Alenky jež byly opěvovány těmi kdo ochutnali!. Bylo to moc pohodové odpoledne i po programu nikdo nespěchal, všichni besedovali, koukali na fotky, poslouchali pohodovou vážnou hudbu a hodovali až do západu slunce. Sešlo se ten den 60 hostů a při druhém otevření výstavy 28 hostů. Děkuji Obci Zátor za finanční podporu celé akce! Všem účastníkům za dobroty, které na piknik donesli a také za štědré dary do pokladničky. Kdo by měl zájem ještě výstavu shlédnout neváhejte kontaktovat Čmeláky.
Jaká výstava bude příště? To už se pomalu plánuje……… tak zase na našich akcích naviděnou!