V sobotu jsme se sešli na naší základně, abychom společně u ohně přivítali jaro. Zapojili jsme se do celorepublikové akce, dokonce jsme byli první zaregistrované stanoviště u nás. Někdo připravil oheň, někdo vyrobil Morenu a rituál mohl začít. Společně jsme poděkovali matce přírodě za zimní období, za zklidnění a vyslovili přání s novým jarem, vhodili obětiny do ohně, pálili Morenu a zatancovali za zvuku bubnů. Poté již jsme se vydali na kopec, abychom světlem se pozdravili s dalšími stanovišti, nejbližší k nám byla Ježnická rozhledna. Přesně v 19.30 světelné paprsky propojili noční oblohu. Po pozdravu jsme se vydali zpět na Čmelín a pokračovali u ohně ve zpívání a povídání. Večer jsme zahráli i nějakou tu hru, opekli párky a kdo chtěl zůstal na nocleh. Bylo to super! Tak zase příště!
Za Čmeláky Kamil