Díky štědré podpoře Obce Zátor, Základní školy Zátor a dalších sponzorů se nám podařilo upravit naši klubovnu na enviromentální učebnu. Každý má v ní nyní své badatelské místo a může se věnovat studiu naší přírody :-)Můžeme také pořádat besedy na téma, zvát spřátelené organizace na společné programy a školy na ekovýchovný program. Kapacita učebny je 25 míst. Moc děkujeme všem sponzorům , podporovatelům a pomocníkům z řad dětí i rodičů za realizaci celé akce!!!!!