Byli jsme pozváni na Den Země do Krnova a prezentaci aktivit našeho spolku. Počasí nám vyšlo bezvadně a tak jsme mohli krásně ukázat naši činnost tak, jak jsme chtěli. Za pomocí dvou dalekohledů jsme pozorovali slunce a bylo tentokráte co vidět, jelikož sluneční aktivita ten den byla skvělá a bylo vidět 5-9 slunečních skvrn. Povídali jsme si i se zájemci astronomie a odpovídali na dotazy. Děti si mohly také vyzkoušet pokus jak vznikají krátery na měsíci i na jiných planetách. Další stanoviště bylo věnováno botanice. Ukázka prostorového herbáře sklidila opět obdiv. Děti měly nachystanou poznávačku jarních rostlin, které jsem ráno nasbíral v zátorském parku. Dále třídili plody stromů a přiřazovaly správné siluety k rostlinám. U stolu vedle jsme připravili ukázku geologickou, mohli se podívat na část naší sbírky a prozkoumat také pod LCD mikroskopem. Zájemci si také hojně hráli naše geologické pexeso s přilepenými kameny na dně kelímků. Jak už je tradice na našich akcích nechyběla kavárna a dobrá káva ze zátorské kyselky a zájem byl pěkný. Podali jsme jich přes 60 a každý si vybral šálek, který mu byl sympatický. Vzali jsme s sebou i část výstavy Kouzlo zátorských motýlů z kaple a doplnili úkoly na toto téma. Nechyběla také prezentace myslivosti s ukázkou paroží, vycpanin a živých zvířat, které nám laskavě zapůjčili naši přátelé. Měli jsme tam možnost ukázat Kalouse Ušatého a 14 denní mláďata Krkavce, které si děti mohli i pohladit a případně nakrmit. Nechyběl také dětský koutek s hrami jako kroket, kuličkové dráhy, házecí kříže, střelnice a další. Věřím, že jsme Zátoru ostudu určitě neudělali a naopak ukázali, co všechno se u nás Čmeláků děje. Na závěr bych rád poděkoval všem členům Ivě, Maximovi, Janě, Ondrovi, Kubovi, Kristýnce Ch., Jolance, Vaškovi, Františkovi, Marušce, Elišce a dobrovolníkům Viktorovi s tátou, Markovi, Hance, Míše a Jiřince za akčnost, úsměv, nasazení a jakoukoliv pomoc s chystáním stanovišť, převozem a tak. Děkuji!!!
Za Čmeláky Kamil