V pořadí již druhý zájezd na téma voda absolvovalo 47 příznivců regionální vlastivědy ze Zátoru, Krnova a okolí. Trasa byla velmi vyčerpávající a program bohatý. Zahájení proběhlo u Mirkova pramene ve Vrbně pod Pradědem, poté jsme pokračovali k léčivým vodám Maria Hylfe u Zlatých hor, zde jsme byli zaskočeni sněhovou nadílkou a poutavým vyprávěním paní správcové tohoto poutního místa. Další vodní dobrodružství se sněhem na botách pokračovalo na rezervaci Rejvíz, zde jsme si užili kávový piknik s vynikajícími pochutinami od Ivanky Kmínkové na vyhlídce na velké mechové jezírko. Odtud jsme pokračovali k Vodopádům na Stříbrném potoce v blízkosti osady Nýznerov na úpatí Rychlebských hor. Zájezd jsme zakončili u pramene minerální vody Ondrášovka. Celou cestu účastníci zájezdu absolvovali řadu her a kvízů s vodní tématikou. Děkujeme také i panu řidiči Jelínkovi za bezpečnou jízdu a všem zúčastněným za věrnost, aktivní podporu a dobrou náladu na akcích Čmeláků. Těšíme se na dalším zájezdu tentokrát na téma Památné stromy našeho kraje s návštěvou záchranné stanice handicapovaných živočichů v Bartošovicích v termínu 22. října 2016. Nezapomeňte si včas místo rezervovat! Cena: členové Bumblebees 200 Kč a ostatní 250 Kč.