I letos proběhly tradiční Vánoce v lese, v malých skupinkách po 6 z důvodu nařízení vlády(Covid 19)postupně se opékalo u ohně, házelo střevícem, hledali vánoční oříšky, věštírna a odlévání olova. Počasí nám přálo. Pak se skupinky vydaly s krmivem pro zvířátka směrem k lesu. Oheň pomalu dohořel a všichni se soumrakem vyrazili domů….