V sobotu 30. 9. 2017 se setkalo 43 dětí v Zátoru na mysliveckém workshopu. Cílem této akce bylo prohloubit znalosti dětí z oblasti myslivosti a přírody, které už dříve získaly v kroužcích nebo ve škole. Bylo nachystáno 8 workshopů pod vedením zkušených lektorů a myslivců. Na začátku proběhla ukázka Mysliveckého soudu, odsouzené bylo jedno z přítomných dětí. Myslivecký soud je vtipně pojaté potrestání proti přestupkům v myslivosti. Mohli jsme shlédnout celý myslivecký soud od obžalování, přes obhajobu, vynesení rozsudku až po vykonání trestu. Soud byl shovívavý a obžalovaný má otevřenou cestu k nápravě.  Poté už začal samotný workshop.

Děti si zvolily témata workshopu, mohly si vybírat z těchto možností: Bobr a vydra, Jak si hrají Myslivečci, Myslivecká kynologie, Les všemi smysly, Pobytová znamení zvěře, Podzimní příroda, Příroda pod lupou a Tradice v myslivosti. Každý navštívil tři workshopy. Celá akce byla zakončená mysliveckou lotynkou a střelbou ze vzduchovky.

Děti se vzdělávaly v sále KD v Zátoru, v obecním parku i v klubovně Čmeláků. Byl zajištěn oběd a pohoštění pro děti i dospělé. Celá akce byla velmi vydařená, a to hlavně díky lektorům, kteří si pro děti připravili vyčerpávající informace, doprovázené různými ukázkami a hrami.

Velký dík patří Okresnímu mysliveckému spolku v Bruntále a spolku Bumblebees čmeláci Zátor, kteří celou akci zorganizovali a nachystali pro všechny perfektní zázemí. Obec Zátor poskytla bezplatně prostory. LČR Bruntál darovaly pro děti odměny, které jim udělaly velkou radost.

Věříme, že se z této akce stane tradice, která se bude každoročně opakovat.