I letos se všechny přírodovědné a myslivecké kroužky sešly ke společnému setkání a soutěžení. Základnu nám poskytla Myslivecká chata v Radimi. Tentokrát celý den vydatně pršelo ale místy i méně. A jelikož muselo jít o venkovní akci, bylo to zajímavé! Ale kde je dobrá nálada, tam nevadí i déšť. Bylo připraveno celkem 10 stanovišť na kterých děti plnily různé úkoly a kvízy. Do některých se rádi zapojili i vedoucí. Děti opět zjistily své vědomosti a hlavně slabiny ve znalostech a dovednostech, které je ještě třeba doplnit. Děkuji touto cestou hlavní organizátorce Káji Hynštové a OMS Bruntál, že práci s dětmi a mládeží tak podporuje a hlavně si jí váží 🙂 LČR za super pomoc a nápady, Všem vedoucím kroužků za nasazení s úsměvem na tváři. Tak zase za rok! A uvidíme, kdo na tom bude líp?