Bumblebees i letos pořádalo v parku u školy velikonočního Zajíčka letos vyšlo překrásné počasí a těšil nás velký zájem dětí i rodičů.. Mě potěšilo i to, že když zajíček rozdával mrkev, spousta dětí ji dala přednost před čokolízátkem  Nechybělo tradiční hledání vajíček, tvořivé dílničky pro děti i dospělé. Při odchodné si mohli účastníci pochutnat i na sladkém beránkovi, či zajíčkovi  Tak zase za rok opět přihopsá…..