V sobotu 22. října jsme krásným zájezdem oslavili den stromů. Program byl velmi nabitý, ale vše se podařilo stihnout i díky nádhernému počasí, jež v sobotu opravdu bylo excelentní! Vyrazili jsme v 7.30 ze Zátoru, v 8 hodin z Krnova, první zastávka byla v Malých Hošticích. Zde nás již očekávala slečna Petra Veličková – koordinátorka EVVO města Opavy a  paní starostka městské části Malé Hoštice Miroslava Konečná a pozvala nás k prohlídce nově zrekonstruovaného domu – skanzenu s expozicí místního kulturního dědictví. U domu rostl strom Morušovník bílý, jež je držitelem titulu „strom hrdina“, který mu v letošním roce udělila Nadace Partnerství v rámci celorepublikové ankety Strom roku. Po prohlídce velmi zajímavých expozic, jsme se společně přesunuli k místu soutoku dvou řek Opavy a Moravice, kde jsme za Čmeláky společně zasadili první lípu v nově vysazovaném stromořadí.  Tuto akci zaštítila nezisková organizace Arnika, jež pro nás v čele s Marcelou Klemensovou připravila malý výklad o významu nových výsadeb a předala pěknou publikaci „Cesty k moravským alejím“ každému účastníku expedice. Další plánovanou zastávkou byly Bartošovice u Nového Jičína. Exkurze v Domu přírody Poodří a záchranné stanice pro handicapované živočichy s průvodcem panem Martinem Bělehrádkem. Načerpali jsme spoustu zajímavých informací o zdejší přírodě a hlavně o tom jak pomoci volně žijícím zvířatům v nouzi. Naučili jsme se jak správně rozpoznat zranění u zvířat, případné opuštění rodiči a jak v takových případech reagovat a jednat. Pak jsme šli navštívit místní svěřence ve voliérách a dozvěděli se o jejich osudu a způsobu jak se vyléčení pacienti navrací zpět do volné přírody. Na vlastní oči mnozí z nás poprvé viděli Orla, Sýčka, Puštíka atd. Pan ošetřovatel Martin nám podal opravdu skvělý a poutavý výklad a skoro dvě hodiny utekly jako voda. Děti si ještě vyzkoušeli různé interaktivní prvky v místní zahradě. Nutno podotknout, že i obec Zátor, příspívá již 6 let na odchov a vypouštění Sýčků do volné přírody. Po obědě v autobuse jsme se společně s piknikovým vybavením vydali pod chloubu Bartošovic, nádherný platan v zámeckém parku. Každý vzal něco dobrého a hlavně naše členka Ivanka Kmínková napekla čtyři druhy výborných buchet a bublanin. Slunce svítilo do listí, káva voněla, někteří seděli na dekách, jiní stáli a všichni se rozjímali a debatovali. Pak naše výprava pokračovala dál k památným stromům v Kuníně – Dub, V Novém Jičíně – Tisíciletý tis a Liliovník, Suchdol nad Odrou – Buk červenolistý, Bílovec – Tis. Celkem jsme tedy viděli 7 nádherných velikánů. Cestou v autobuse se luštili kvízy, a hráli hry o drobné ceny. Byla dobrá vůle a nálada a věřím, že těch 44 účastníků zájezdu si to náramně užili. Na závěr poděkování fotografům – Jardovi Matuškovi, Květě Kukelkové, Hele Hádělové a Renatě Kopecké za skvělé snímky a také panu řidiči Jelínkovi z Bruntálu za bezpečnou a pohodovou jízdu. Děkujeme!!!Tak se opět se Čmeláky těšíme na dalším zájezdu Po pramenech, studánkách a všelijakých vodách III. V sobotu 25.3.2017. Neváhejte a přidejte se!

Za Čmeláky Kamil.