První výprava zájemců o studium kamenů z našeho kroužku přírodovědy vedla nás na nejbližší naleziště vápence v sobotu 14.12.2019. Děti vyzbrojeny potřebným náčiním, jako lopatky,motyčky, kladívka, kartáče na čistění a vydatnou svačinou pro hledače. Jeli jsme vlakem o půl osmé a po 9 hodině jsme již prozkoumávali břehy Stříbrného jezera v Opavě. Nejprve nikdo nic nemohl nalézt, kopali hledali, až první Ondrův nález nám všem otevřel oči a každý už věděl co má hledat! Počasí nám neskutečně přálo a slunce nám hodně při hledání pomohlo, jeho odlesky od krystalů vápence prozradily mnohé nálezy. Naši badatelskou cestu kolem jezera sledovaly též labutě, které nás celu cestu provázely. Pořádně obtěžkáni vzorky jsme vyrazili na zpáteční cestu, abychom stihli doma oběd. Tak zase příště! Kamil